Cēsu pilsētas
sākumskola

Tradīcijas

Zinību diena

Pirmā tikšanās pēc vasaras. Prieks. Smaidi. Ziedi. Cerības. Apņemšanās.

Dzejas dienas

Visa skola dzejo. Dzejas lasījumi. Ciemiņi. Aplausi.

Miķeļdienas gadatirgus 1.-3.klasēm

Āboli, ķirbji, dzērvenes, medus, kastaņi... Ēdamas un ne tik ēdamas lietas. Tirgošanās. Mīklas un tautasdziesmas.

Skolotāju diena

Pārsteigumi. Nopietnība un joki.

Lāčplēša diena

Lāpas. Sveces. Lāpas un sveces.

Latvijas Republikas dzimšanas diena

Mana Latvija. Mana Dzimtene.

Ziemassvētki

Dāvanas. Piparkūkas. Vēstules. Svecīšu liesmiņas.

Draudzīgā Aicinājuma diena

Bibliotēka, grāmatas, filmas. Erudītu konkurss.

Vecvecāku diena

Sirsnība. Satraukums. Kopā darāms darbiņš.

Radošā diena

Iztēles un fantāzijas svētku diena.

Pateicības diena ”Mēs ar Tevi lepojamies!”

Paldies par paveikto! Paldies par uzdrošināšanos!

Mātes diena

Uz pasaules ir gandrīz 7 miljardi cilvēku un viena no tiem esi tu- māmiņ!

Pārgājiena diena

Ejam pētīt un iepazīt!

Sporta diena

Veselā miesā, vesels gars!

6.klašu izlaidums

Tikšanās un šķiršanās mirklis ir tik tuvu viens otram...

Pastariņa svētki

Saule. Smiekli. Padarīts darbs.