Cēsu pilsētas
sākumskola

Skolēnu parlaments

         Skolēnu parlaments ir demokrātiska, sabiedriska izglītojamo institūcija, kas savas kompetences ietvaros organizē un vada izglītojamo sabiedrisko dzīvi izglītības iestādē, aizstāv izglītojamo intereses un sadarbojas ar izglītības iestādes administrāciju.

         Parlaments sastāv no 4.-6.klašu pārstāvjiem.

         Prezidents, prezidenta vietnieks, Izglītības ministrija, Kultūras ministrija,  Info ministrija, Iekšlietu ministrija 

Darbības plānojums.

  1. Skolas pasākumu organizēšana un vadīšana
  2. Izglītojamo iesaistīšana skolas dzīves pašanalīzē.
  3. Skolas dzīves popularizēšana.
  4. Izglītojamo radošo spēju un sabiedrisko aktivitāšu veicināšana.