Cēsu pilsētas
sākumskola

Skolēnu darbs
2015./2016. m.g.

Starptautiskais matemātikas konkurss "Ķengurs 2016"

6.vieta

 • Kārlis Driba

Vidzemes novadu 3. klašu matemātikas olimpiāde

Atzinība

 • Emīls Jurkons 3.a klase

Novada 5.,6. klašu angļu valodas olimpiāde

Atzinība

 • Laura Kalniete  5.klase
 • Jēkabs Eglītis 5.klase
 • Ilze Kampenusa 6.a klase
 • Gustavs Rubīns 6.a klase

Novada 5.-6.klašu matemātikas olimpiāde

2.vieta  

 • Laura Kalniete  5.klase

Atzinība

 • Betija Anna Skrastiņa
 • Elīze Ropša

DACVĢ 5.,6.klašu matemātikas konkurss

3.vieta

 • Elīze Ropša 5.klase
 • Ilze Kampenusa 6.a klase

Atzinība

 • Laura Kalniete 5.klase

Novada 2.-4.klašu matemātikas olimpiāde

1.vieta

 • Emīls Jurkons 3.a klase

2.vieta

 • Ernests Malējs 3.b klase
 • Mārtiņš  Driba 4.klase

3.vieta

 • Gustavs Liezers 2.b klase

Novada 2.-4.klašu latviešu valodas olimpiāde

1.vieta

 • Dārta Alksnīte 4.klase

2.vieta

 • Kārlis Driba 4.klase
 • Samanta Kisele 2.b klase

3.vieta

 • Rūta Jeleviča 2.b klase
 • Kristiāns Ķerpe 3.b klase

Atzinība

 • Justīne Pinka 3.b klase

Vidzemes novadu matemātikas konkursa UZVARĒTĀJI “Hei, matemātiķi!”

1.vieta  

 • Ernests Malējs 3.b klase
 • Kārlis Driba 4.klase
 • Ance Kravale 3.b klase

2.vieta

 • Emīls Jurkons 3.a klase
 • Kristiāns Ķerpe 3.b klase
 • Mārtiņš Driba 4.klase

Atzinība

 • Nadīna Ivanova 3.a klase
 • Marta Lupkina 3.b klase
 • Roberts Bariss 3.a klase
 • Adriāna Krūze 3.b klase
 • Gabriela Elizebete Korneta - Movzeša 4.klase
 • Kārlis Linards Veitners  4.klase

Raiņa un Aspazijas 150. jubilejai veltītais konkurss

 •  Laureāte         Ilze Kampenusa 5. klase    

Novada " Galvas rēķini 2015" konkurss

1. vieta        Gregors Kreicbergs        1.a

1.vieta         Marta Lupkina     3.b

2.vieta         Ance Lupkina       3.b

3.vieta         Ralfs Kalpiņš       2.a

2.vieta         Jēkabs Eglītis       5.kl.

3.vieta         Betija Skrastiņa    5.kl.


Skolas latviešu valodas olimpiādes 1.-3. klases veiksmes


 1. Vieta                Pauls Baijers               1.a kl.
 2. Vieta                Teodors Rūsis             1.b kl.
 3. Vieta                Patriks Baijers             1.a kl. 
 4. Vieta                Patrīcija Lecīte            1.b kl.

 2.   Vieta              Hugo Vaido-Zālītis      1.b.kl.

 1. Vieta                Gregors Kreicbergs      1.a kl.
 2. Vieta                Eduards Mizonis          1.b kl.

Atzinība                Klāvs Žurevskis          1.a kl.

Atzinība                Mariss Kvitka             1.a kl.

Atzinība                Roberts Puriņš           1.b kl.             


 1. Vieta                Samanta Kisele             2.b kl.
 2. Vieta                Eduards Edvards Guļs   2.b kl.
 3. Vieta                Verners Vilciņš                        2.a kl.

Atzinība                 Rūta Jeleviča               2.b kl.

Atzinība                 Nikola Jakovska           2.b kl.

Atzinība                 Ralfs Kalpiņš                2.a kl.


1.Vieta                   Justīne Pinka               3.b kl.

1. Vieta                  Ance Kravale               3.b kl.

1.Vieta                   Mariuss Virskuls          3.b kl.

2.Vieta                   Adriāna Krūze             3.b kl.

2.Vieta                   Anna Līva Botore        3.a kl.

3.Vieta                   Nadīna Ivanova           3.a kl.

3.Vieta                   Kristiāns Ķerpe            3.b kl.

Atzinība                 Roberts Bariss             3.a kl.

Atzinība                 Ernests Malējs             3.b kl.


Skolas latviešu valodas olimpiādes 4.-6. klases veiksmes

4.kl.

1. Dārta Alksnīte

2. Kārlis Linards Veitners

3. Kārlis Dribas

4. Katrīna Elizabete Kiršfelde

5. Agate Gaile

6. Mārtiņš Dribas

7. Mārtiņš Reinis Trops

5. kl.

1. Elīze Ropša

2. Matīss Toms Vārna

3. Evija Velvele

4. Jēkabs Eglītis

6.a kl.

1. Tīna Krastiņa                                           

2. Dāgs Dāvids Gludiņš

6.b kl.

1. Elizabete Anna Laganovska

2.Nadīna Buša


Skolas matemātikas olimpiādes 1.-3. klases veiksmes

1.Vieta             Pauls Baijers               1.a kl.

1.Vieta             Gregors Kreicbergs     1.a kl.

1.Vieta             Patrīcija Lecīte                        1.b kl.

1.Vieta             Teodors Rūsis              1.b kl.

2.Vieta             Liene Peļņa                 1.a kl.

2.Vieta             Artūrs Timofējevs       1.a kl.

2.Vieta             Eduards Mizonis          1.b kl.

2.Vieta             Lora Kalmikova           1.b kl.

3.Vieta             Lote Grūbe                  1.b kl.

3.Vieta             Evita Evelīna Pekstiņa 1.b kl.

Atzinība           Klāvs Miks Žurevskis   1.a kl.

Atzinība           Patriks Baijers             1.a kl.

Atzinība           Estere Millere             1.b kl.


1.Vieta             Eduards Edvards Guļs 2.b kl.

2.Vieta             Samanta Kisele              2.b kl.

3.Vieta             Rūta Jeleviča                 2.b kl.

3.Vieta             Elīza Felicita Kuzņecova 2.a kl.

Atzinība           Dženeta Jasinska           2.a kl.

Atzinība           Gustavs Liezers             2.b kl.

Atzinība           Ralfs Kalpiņš                 2.a kl.


1.Vieta             Ernests Malējs             3.b kl.

1.Vieta             Emīls Jurkons              3.a kl.

2.Vieta             Ance Kravale               3.b kl.

2.Vieta             Roberts Bariss             3.a kl.

2.Vieta             Adriāna Krūze              3.b kl.

3.Vieta             Anna Līva Botore         3.a kl.

Atzinība           Monta Jakobsone         3.a kl.

Atzinība           Rainers Bukovskis       3.b kl.

Atzinība           Marta Lupkina              3.b kl.

Atzinība           Mariuss Virskulis         3.b kl.


Skolas matemātikas olimpiādes 4.-6. klases veiksmes

1. Vieta            Ilze Kampenusa           6.a kl.

2. Vieta            Tīna Krastiņa               6.a kl.

2. Vieta            Elizabete Vīņaude       6.a kl.

3. Vieta            Roberts Rēķis             6.a kl.

3. Vieta            Gustavs Rubīns           6.a kl.

Atzinība           Kaspars Skrinda           6.a kl.

Atzinība           Dāgs Gludiņš               6.a kl.

Atzinība           Reinis Krūmiņš            6.b kl.


1. Vieta             Elīze Ropša                  5.kl.    

2. Vieta             Matīss Vārna                5.kl.

3. Vieta             Signe Kisele                 5.kl.    

Atzinība            Jēkabs Eglītis               5.kl.                            

Atzinība            Betija Anna Skrastiņa    5.kl.    

Atzinība            Rinalds Ozoliņš            5.kl.    


                                           

1. Vieta                        Mārtiņš Driba                           4.kl.

1. Vieta                        Kārlis Driba                             4.kl.    

2. Vieta                        Dārta Alksnīte                         4.kl.

3. Vieta                        Kārlis Linards Veitners            4.kl.

Atzinība                       Eduards Jānis Žideļuns            4.kl.    

Atzinība                       Gabriela Elizabete Korneta-Movzeša             4.kl.

Atzinība                       Mārtiņš Reinis Trops               4.kl.    

Atzinība                       Tomass Gusts Grizāns            4.kl.

 


“Galvas rēķini 2016”

Latvijas I posma veiksmes

I grupa (2.,3. klase)

1.Vieta                         Marta Lupkina             3.b       4053 p.

1.Vieta                         Ance Kravale              3.b       3792 p.

1.Vieta                         Justīne Anna Pinka     3.b       2274 p.

Atzinība                       Gregors Kreicbergs     1.a       2259 p.

Atzinība                       Ralfs Kalpiņš              2.a       2218 p.

Atzinība                       Adriāna Krūze             3.b       2110 p.

II grupa (4.-6.klase)

1. vieta                  Evija Velvele                      5.kl.     3861 p.

2. vieta                  Elīze Ropša                       5.kl.     3563 p.

3.vieta                   Betija Anna Skrastiņa          5. kl.    3132 p.

Atzinība                 Arnolds Zariņš                    5.kl.     2860 p.

Atzinība                 Tatiana Boytsova                5.kl.     2525 p.

Atzinība                 Katrīna Paula Valdmane      6.a       2499 p.


Skolas “ERUDĪTS 2016”

 • Roberts Bariss  3.a kl.
 • Ernests Malējs 3.b kl.
 • Mārtiņš Driba 4. kl.
 • Kārlis Driba 4. kl.
 • Laura Kalniete 5. kl.
 • Ilze Kampenusa 6.a kl.
 •  
 • Pēteris Meržejevskis 6.b kl.