• latviešu valodā: mutvārdu daļa – no 7. janvāra līdz 20. februārim, rakstu daļa – 21. februārī;
  • mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās: mutvārdu daļa – no 7. janvāra līdz 20. februārim, rakstu daļa – 21. februārī;
  • matemātikā: rakstiski – 27. februārī. 

Diagnosticējošais darbs latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās – rakstu daļa un mutvārdu daļa – notiek 5. martā.

Valsts pārbaudes darbi 6. klasē

Diagnosticējošie darbi notiek:

  • latviešu valodā: mutvārdu daļa – no 7. janvāra līdz 19. februārim, rakstu daļa – 20. februārī;
  • mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās: mutvārdu daļa – no 7. janvāra līdz 19. februārim, rakstu daļa – 20. februārī;
  • matemātikā – 26. februārī;
  • latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās: – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 28. februārī;
  • dabaszinībās – 7. martā.