Cēsu pilsētas
sākumskola

Skola piedāvā
  • Skola darbojas, balstoties uz Vispārējās pamatizglītības pirmā posma programmu
  • 2017./2018.m.g. skolā mācās 258 izglītojamie

Kad norisināsies valsts pārbaudes darbi?

Katru gadu Ministru kabinets apstiprina arī valsts pārbaudījumu laikus skolās. Šajā mācību gadā to regulē MK noteikumi Nr. 232 "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2017./2018. mācību gadā".

Valsts pārbaudes darbi  3. klasē

Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu:

  • latviešu valodā: mutvārdu daļa – no 8. janvāra līdz 21. februārim, rakstu daļa – 22. februārī;
  • mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās: mutvārdu daļa no 8. janvāra līdz 21. februārim, rakstu daļa – 22. februārī;
  • matemātikā: rakstiski – 28. februārī.

Diagnosticējošais darbs latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās – rakstu daļa un mutvārdu daļa 8. martā.

Valsts pārbaudes darbi 6. klasē

Diagnosticējošie darbi notiks:

  • latviešu valodā: mutvārdu daļa – no 8. janvāra līdz 20. februārim, rakstu daļa – 21. februārī;
  • mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās: mutvārdu daļa – no 2018. gada 8. janvāra līdz 20. februārim, rakstu daļa – 21. februārī;
  • matemātikā: rakstiski – 27. februārī;
  • latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 1. martā;
  • dabaszinībās: rakstiski – 6. martā.