Cēsu pilsētas
sākumskola

Saziņa

Cēsu novada pašvaldība

CĒSU PILSĒTAS PASTARIŅA SĀKUMSKOLA

Reģ. Nr. 4411901845

Juridiskā adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV -  4101

Faktiskā adrese: Raunas iela 7, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālr.  64122409,  epasts: pastarsk@skolas.cesis.lv

Direktore Ravita Blaževica  
ravita.blazevica@skolas.cesis.lv tel.26596652

Lietvede Dace Blaua
lietvede@skolas.cesis.lv tel. 25450674

Skatīt lielāku karti


Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas ziedojumu konts 
Cēsu pilsētas pašvaldība
PVN reģ.Nr. LV90000031048
Juridiskā adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis LV-4101
Ziedojuma konts: SEB banka LV82UNLA0050002691901
Saņēmējs: Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola
Adrese:  Raunas iela 7, Cēsis LV-4101
(maksājuma uzdevumā noteikti jānorāda -- ''Ziedojums Pastariņa sākumskolai'')