Cēsu pilsētas
sākumskola

Par skolu

Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola atvērta 1992.gada 1.septembrī kā sākumskola. Ar 2001.gadu skolā mācās bērni no 1. – 6.klasei.

Pastariņš – jaunākais bērns ģimenē. Zēns nāk pie mums caur latviešu tautas dziesmām, caur teiku noslēpumiem, caur pasaku brīnumiem.

Mazais Pastariņš tic, ka katrai lietai ir sava dvēsele: ir krāsnij, ir abrai, ir pīlāgam sētsvidū, ir ežiņai laukā. Katrs koks sajūt priekus un bēdas kā mēs, priecājas par sauli un lietu, raud par nolauztu zaru...  Visam ir iekšējs apslēpts spēks, kas cilvēkam var vai nu līdzēt, vai kaitēt. Skolas skolēni iepazīst un uzkrāj latviešu tautas gara bagātību un tikumiskās vērtības, lai droši un pārliecinoši ieietu savā rītdienas pasaulē. Tāpēc arī skolas devīze ir:

Dabas sirds,

Saules prāts,

Visuma dvēsele.

 

Ēka, kurā pašreiz darbojas Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola, ir vecākā būve Raunas ielā. Tā tika uzvelta kā armijas kazarmas pirms 1889.gada būvuzņēmēja J. Meņģeļa vadībā.

1907.gadā Cēsu dome atbalsta ēkas pārbūves veikšanu, un pēc tās pabeigšanas tiek atvērta Cēsu Kristīnes Apkalnes ģimnāzija. 1912.gadā ēka tiek paplašinā’ta ar piebūvi. Ģimnāzijā tiek atvērta pedagoģiskā klase.

1922.gadā ģimnāzija tiek pārņemta pilsētas domes pārziņā un tiek atklāta Cēsu pilsētas sieviešu neoģimnāzija.

1924.gadā uz šejieni tiek pārcelta Annas skolas, to pārdēvējot par Cēsu 2.pamatskolu. 1950.gada rudenī skola tiek apvienota ar Cēsu 1.vidusskolu. No 1925. līdz 1950. gadam ēkā darbojas Cēsu mūzikas skola.

No 1950. līdz 1960.gadam Rauns ielā 7 strādā Cēsu 2.vidusskola, pēc tam Cēsu 3.astoņgadīgā skola.

1997.gada rudenī darbu sāk Pastariņa skola.