Cēsu pilsētas
sākumskola

Pagarinātā dienas grupa

Darbības mērķis         

Skolas audzēkņu vecākiem dota iespēja, viņu darba laikā, atstāt savu bērnus skolas pagarinātās dienas grupā.

          Pagarinātās grupas laikā skolas pedagogi dod iespēju bērnam:

  • atrasties pedagoga uzraudzībā,
  • gatavot uzdotos mājas darbus,
  • lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku.

Grupas dienas režīms

  • 13:10-  13: 30  atpūta (bibliotēkā, pagalmā), pulcēšanās norādītajā telpā (pēc grafika)
  • 13:30 – 14:10  mācību process
  • 14:10 – 15:00 sporta aktivitātes, pastaiga, atpūta (bibliotēkā, pagalmā, sporta zālē)
  • 15:15 - 15:30  launags
  • 15:30 - 17:00  individuālais darbs,  atpūta, galda spēles,  grāmatu lasīšana, došanās mājās.

* Reizi mēnesī, pēc iepriekšējas vienošanās, tematiska pēcpusdiena (prāta spēles, teātra pēcpusdienas, meistarošana pašu rokām, bērnu bibliotēkas apmeklējums u.c.)

Skolēnu uzskaite      

Skolēnus pagarinātās dienas grupā ieskaita vai atskaita pēc vecāku rakstiskiem iesniegumiem. Skolēnu uzskaiti, darbu, pedagoga darbu fiksē pagarinātās dienas grupas žurnālā  e-klasē.