Cēsu pilsētas
sākumskola

Bibliotēka

Bibliotēkas darba laiks:

Pirmdiena 14:00 - 16:00

Otrdiena 8:00 - 16:00

Trešdiena 14:00 - 16:00

Ceturtdiena 14:00 - 16:00

Bibliotekāre Ginta Pūpola

  • Pastariņa sākumskolas skolēni ar vecāku un skolotāju atbalstu aktīvi iesaistās Bērnu Žūrijas darbā.  Gadu no gada pastariņi ir bijuši  aktīvākie lasītāji.  Lasa ne tikai skolēni, bet arī skolotāji (Vecāku žūrija)
  • Par tradīciju kļuvušas Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas aktivitātes skolā. Pie mums tās ir Rītausmas stundas, kad sveču gaismā iepazīstam Skandināvu tautu literatūru. Pēc  izlasītā ir dažādas aktivitātes: skatāmies filmas, zīmējam, veidojam.
  • Katru septembri skolā notiek Dzejas dienas ar aktīvu Bērnu  bibliotēkas līdzdalību. Jaunajā dzejas krājumā „Garā pupa” ir publicēti vairāki mūsu audzēkņu dzejoļi.
  • Es lasu. Tu lasi. Mēs lasām. 

 

Cilvēks pārstāj domāt, ja pārtrauc lasīt.
/D.Didro/

Lasīsim!