Cēsu pilsētas
sākumskola

Bibliotēka

Bibliotēkas darba laiks:

Pirmdiena 11:30 - 16:30

Otrdiena 12:30 - 15:30

Bibliotekāre Ginta Pūpola

  • Pastariņa sākumskolas skolēni ar vecāku un skolotāju atbalstu aktīvi iesaistās Bērnu Žūrijas darbā.  Gadu no gada pastariņi ir bijuši  aktīvākie lasītāji. Šajā mācību gadā 41 skolēns lasīja. Lasa ne tikai skolēni, bet arī skolotāji (Vecāku žūrija)
  • Sešas skolotājas ir piedalījušās grāmatu izvērtēšanas procesā: Iveta Daiga, Anita Vīņaude, Lilita Kampenusa, Inga Jurgena, Iveta Samulone un Ginta Pūpola
  • Par tradīciju kļuvušas Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas aktivitātes skolā. Pie mums tās ir Rītausmas stundas, kad sveču gaismā iepazīstam Skandināvu tautu literatūru. Pēc  izlasītā ir dažādas aktivitātes: skatāmies filmas, zīmējam, veidojam.
  • Katru septembri skolā notiek Dzejas dienas ar aktīvu Bērnu  bibliotēkas līdzdalību. Jaunajā dzejas krājumā „Garā pupa” ir publicēts nu jau bijušā audzēkņa Igora Kozlova dzejolis.
  • Es lasu. Tu lasi. Mēs lasām. 

 

Cilvēks pārstāj domāt, ja pārtrauc lasīt.
/D.Didro/

Lasīsim!