Cēsu pilsētas
sākumskola

Kustīgi un lustīgi dzejojam bērnu bibliotekā

Kustīgi ir vilcieni
Brauc uz galvaspilsētu
Lustīga ir pirmā ā
Sēž tā jautri vagonā.

Mums Zaļais karogs!

182 skolas visā Latvijā ieguvušas Ekoskolas statusu

125 Latvijas izglītības iestādes šajā mācību gadā par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē saņēmušas starptautisko Ekoskolas nosaukumu un Zaļā Karoga balvu. Vēl 57 skolas saņems diplomu un Latvijas Ekoskolas nosaukumu.

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un efektīvākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē, kurš savas darbības Latvijā 14 gadu laikā ir ieguvis ievērojamu popularitāti – šobrīd tajā darbojas jau vairāk nekā 200 izglītības iestādes – ne tikai skolas, bet arī pirmsskolas un augstskolas.  Visā pasaulē Ekoskolu programmai ir vismaz 49 000 dalībskolu 64 valstīs, kuras visas tiecas īstenot ambiciozu mērķi – iesaistīt skolēnus aizraujošā, uz rīcību orientētā un sociāli atbildīgā vides izglītības procesā,  lai nodrošinātu, ka jaunieši ir spējīgi radīt pasaulē pozitīvas pārmaiņas, kas veicina ilgtspējīgu attīstību. Programmas atpazīstamākais elements ir starptautiskā Zaļā karoga balva, ko saņem tikai tās skolas, kas ilgstošā laika posmā spēj demonstrēt izcilas aktivitātes vides jomā. Savukārt Latvijas Ekoskolas nosaukums un diploms ir nacionāla līmeņa balva skolām, kuras ir ceļā uz Zaļo karogu.

Iepriekšējā mācību gadā Latvijā plīvoja 117 Zaļie karogi. Šīs balvas skolām tiek piešķirtas uz vienu mācību gadu un ikreiz jānopelna, visa gada garumā organizējot jēgpilnus vides izglītības pasākumus skolā un veicinot apkārtējās sabiedrības līdzdalību tajos. Pēc rūpīgas izvērtēšanas lēmumu par skolu apbalvošanu pieņēmusi Ekoskolu programmas Nacionālā žūrija, kuras sastāvā ir VARAM, IZM un citu valsts institūciju, kā arī sabiedrisko vides aizsardzības un izglītības organizāciju pārstāvji.

Ikviena izglītības iestāde, kas gatava savā darbā pievērsties vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem, var iesaistīties Ekoskolu programmā. Vides izglītības fonds šīm skolām nodrošina metodisko materiālu vides izglītības īstenošanai skolā, kā arī sniedz atbalstu un iespēju piedalīties dažādās apmācībās, pieredzes apmaiņas forumos un nacionāla un starptautiska līmeņa projektos. Turklāt dalība Ekoskolu programmā ir vērtīgs ieguvums ne tikai skolas kolektīvam, bet arī pašvaldībai, kurā skola atrodas, jo sabiedrības līdzdalības veicināšana ir viens no nozīmīgākajiem Ekoskolu programmas aspektiem, un skolas ciešā sadarbībā ar vietējo pašvaldību mērķtiecīgi īsteno aktivitātes, kas veicina efektīvu apkārtējās vides pārvaldību.

Ikgadējais Ekoskolu apbalvošanas pasākums notiks pēc divām nedēļām 19. septembrī, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Ar apbalvoto izglītības iestāžu sarakstu varēs iepazīties Vides izglītības fonda mājaslapā.

Ekoskolu Programmu Latvijā īsteno Vides izglītības fonds, kas nodrošina visu Starptautiskā Vides izglītības fonda (Foundation for Environmental Education – FEE International) programmu darbību un attīstīšanu.

Vides izglītības fonds - http://www.videsfonds.lv, http://www.twitter.com/videsfonds
Ekoskolas - http://www.videsfonds.lv/lv/ekoskolas, http://www.draugiem.lv/ekoskolas/

Informāciju sagatavoja –  Lelde Vaivode, lelde.vaivode@zemesdraugi.lv
Ekoskolu koordinators Latvijā – Daniels Trukšāns, daniels.truksans@zemesdraugi.lv


Vides izglītības fonda darbību Latvijā atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds projekta “FEE International programmu īstenošana Latvijā 2016.gadā" ietvaros. 

Atbalsta programma „Savai skolai”
Lepojamies!
Ēst ir Tavā dabā
Rosīgais pavasaris
Meža diena “Nāc līdzi, ejam mežā”
Iepērkamies...
Pieteikšanās vasaras dienas nometnei
Karoga svētki
Paziņojums
4.klase piedalījās ZZ čempionātā!
Putnu vērošanas ekspedīcija Lubānas mitrājos
LEPOJAMIES!
Kopā ar Muminiem!
Lepojamies!
Labi rezultāti matemātikas konkursā "Ķengurs"
Mazās patiesības kopā ar vecvecākiem
Projektu nedēļa “Mainīgā skola”
Priecājamies!
Tikšanās ar Signi Kvaskovu, grāmatu autori
Dalāmies pieredzē
Mīlot citādo - latviešu valodas stunda
Mana “Ēnu” diena Pastariņa sākumskolā
Bērnu žūrijas maratons noslēdzies
Janvāris - mācību olimpiāžu un konkursu mēnesis
Liela sala gadījumā skolēni var neapmeklēt skolu
Atver durvis, atver sirdi...
Advente - atnākšana un gaidīšana
Daudz laimes!
Labo darbu nedēļa
Gaidām nākamos pirmklasniekus!
"Mūsu mazais pārgājiens 2015" uzvarētāji
Ekoskolas rīkojas klimata labā – pievienojies!
Vizuāli plastiskās mākslas radošā diena „Viss manā groziņā”.
Godalga konkursā "Mūsu mazais pārgājiens"
Karjeras nedēļas kaleidoskops "Atver profesijas durvis"
Svētki dzejai
Kas ir skolotājs?
Olimpiskā diena skolā
Var arī tā - angļu valoda rotaļu laukumā
Par konkursu „Eiropas eksāmens”
Vides nometne vasaras brīvlaikā
Par konkursu „Plašais apvārsnis” Latvijas jaunajiem lasītajiem
Priecājamies!
Kas ir “ Zaļā pildspalva”
Mums patīk spēlēt florbolu!
Grāmatu svētki
Sportiski aktīvais aprīlis
Panākumi novada angļu valodas olimpiādē
Rakstu darbi
Lielie "pastariņi" vada stundas par dzīvi Anglijā
Pilsētplānošana - angļu valodas stundās
Ar 1.aprīļa brillēm...
TU vari mainīt...
Jautros burtiņdzejoļus klausoties
Noskaidroti Meža olimpiādes laureāti
Turam īkšķus
Hei, hei, matemātiķi!
Akreditācija
Radošā diena novadā
Svētki mūsu mīļajiem vecvecākiem
Interesantā vizuālās mākslas stunda
Citādi neparastā nedēļa
Skatuves runas finālisti
Mūsu olimpiešu starti Ērgļos
Grāmatas ir brīnums! Mācies to atrast!
Kā Tev iet?
Pasaule ir pilna dāvanām!
Runā klusāk, domā gaišāk...
Es nezinu, vai šodien..., bet sapņi piepildās
Iekustinām smadzenes!
Pasaku burvji
Stundas muzejā
Elizabetes diena
Lai skan! Vecāki kopā ar bērniem gatavo mūzikas instrumentus
Esam ieguvuši godalgu konkursā "Mūsu mazais pārgājiens"
Labo darbu nedēļa
Ekoskolu sadarbības aktivitātes ar Straupes pamatskolu
Fanojam par hokeju!
Sacensības Tautas bumbā
Kā mēs mācāmies
Esam iekļuvuši konkursa „Mūsu mazais pārgājiens” laureātu vidū
Sācies starptautiskais matemātikas konkurss „Tik vai...Cik?”
„Profesiju cukurs un pipari”
RTU vides stundas
Iepazīstam mūsu vecāku profesijas
Mana karjera
Labi starti rudens krosā
ZAAO izstāde mūsu skolā
Mūsu mazie pētnieki iepazīst ūdenstilpnes
Iekustini smadzenes
Bērni kopā ar vecākiem izzina Cēsis
Sadarbībā ar Mammadaba dodamies mazajā pārgājienā
Dzejas dienas "Mani mīļie radiņi, man jau ... gadiņi"
Rudens krāšņums un bagātība Miķeļtirgū
PASTARIŅI DZĪVO ZAĻI!
Klašu radošās darbnīcas
Dzeja par Cēsīm
Rudens ekskursijā
Meklējam Cēsu pils dārgumus
Iepazīstam vecpilsētas namus
Foto - orientēšanās sporta dienā
Ceļojums ir sācies 1.septembrī
Pedagogi meklē idejas mežā
Skolas vecāku iesniegto projektu apstiprina konkursā „Sabiedrība ar dvēseli”
Noskaidrotas zaļākās skolas Mammasdabas meistarklasē
Tuk - tuk brīvā!
Gada skolēns - Diāna Kukore
Mācību zelta olimpiete
Sešas sarunas par sešiem gadiem
Vides diena Rāmuļos
Kādas krāsas barotavas patīk putniem?
Orientēšanās diena 2014
Ceļojums
Neparastā olimpiāde
Skolas pagalms kļuvis krāsaināks, puķaināks un smaržīgāks
Diskusija par dzīvnieku tiesībām sadarbībā ar biedrības "Dzīvnieku brīvība" pārstāvi
Bibliotēkas stundas, sagaidot rakstnieces Māras Cielēnas jubileju
Programma "Skolas piens" noslēgums
Ģimenes diena Liepā
Mūzikas stundas Cēsu Vēstures un mākslas muzejā
Stādām mežu - Valmieras pusē augs 1000 jaunas priedītes
Jūras ekspedīcija
Namdaru diena Cēsīs
Sportiskie ģimeņu vakari
Zīmējumu konkurss Mana aptieka
Lielā talka skolā - talko skolēni, vecāki un skolotāji
„Nāc līdzi, ejam mežā!" Priekuļos
Makulatūras vākšanas akcija
Piedalāmies Cēsu novada bērnu un jauniešu grāmatu svētkos
Lieldienu tirdziņš skolā
Lieldienas Pastariņos
Labi rezultāti novada lietišķās informātikas olimpiādē
Cēsu novada pedagogu konkurss „Inovatīvs labās prakses piemērs”
Latvijas finālā "Rēķini galvā 2014" mūsu Sandra Siliņa
Darinām 21.gs bilžu ābeci - piedalāmies konkursā. Balso darini.lv!
Novada 5.,6.klašu skolēnu angļu valodas olimpiāde
Pavasarīgie darbiņi kopā ar vecākiem
Grāmatas vērtē Vecāku žūrija
Novada sākumskolas skolotāju tikšanās
Mūsu sasniegumi Cēsu novada sākumskolas olimpiādē
Meža noslēpumus izzinām, spēlējot spēles
Sarunas un tikšanās - viss ar un ap dabu
„Mežs ienāk pilsētā” projektu nedēļa skolā
Mācību olimpiāde "Ejam mežā!"
Patiesas mīlestības diena - Vecvecāku diena
Konkursa "Hei, matemātiķi!" klātienes olimpiādes rezultāti
Radošā leļļu animācijas darbnīcā "Kraukšķīša draugi"
Alternatīvā krievu valodas olimpiāde
Matemātika komandu spēlē "Ašie, acīgie...!"
Noslēgusies Meža Olimpiādes pirmā kārta
Tuvojas konkursa "Hei, matemātiķi!" klātienes kārta
Valsts mājturības olimpiādes"Gadalaiki - pavasaris" 1. kārtas rezultāti
Sirsnīgā ballīte
Mācāmies kopā ar vecākiem - projekta "Providus" ietvaros
Pirmklasnieki muzejā
Jaunie talanti runā
Meža olimpiāde - literatūra dabā
Ēnu teātris
ATZINĪBA starptautiskajā konkursā „Es dzīvoju pie jūras”
Draudzīgā Aicinājuma nedēļa
Erudīcijas konkurss "Gudrinieks 2014"
Sadarbība ar fotogrāfi Karīnu Jurciņu - izstāde „Dažādā Patrīcija”
Skolas pagalmā darbojas slidotava
Top jauns spēļu komplekts matemātikā
Vides stunda ar Māri Olti
Atceramies 1991.gada janvāri Rīgā
Gatavojamies 10. atklātajai mājturības un tehnoloģiju olimpiādei – „Gadalaiki – pavasaris”
SKOLOTĀJA Vija dara vairāk, nekā kāds to varētu prasīt vai sagaidīt
Zem rūķu lielās mices - stunda bibliotēkā
Vecāku padome organizē svētku pēcpusdienu
Valsts prezidents ar ģimenēm iededz Ziemassvētku egli
Tikšanās ar čempionu - Edgaru Bertuku
Vecāku diena 4.-6.klasēs 11.decembrī
Erudīcijas spēle "Mana Latvija"
Neparastā uzturmācības stunda
2.klase piedalās žurnāla „Ilustrētā junioriem” konkursā
Latvijas dzimšanas diena "Sava zeme - zemene, sveša zeme - mellene"
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa
Izstāde "Tautas frontei 25"
Labo darbu nedēļā paveiktais
Lāčplēša diena
Pasākums "O.Vācieša kabatā" Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Mārtiņdiena
Rīcības dienas aktivitāte – pavāršovs „Veselīgi bez uguns”
Nosaukti konkursa „Mūsu mazais pārgājiens” laureāti
Dzejas stundas "Sava zeme - zemene, sveša zeme - mellene"
Parole ”Zemene - mellene” militāri patriotiskās sporta spēles
Zaļā karoga svētki - Vides stundas sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi
Akcija "Zīles meža dzīvniekiem" sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi
Zīmējumu konkurss - izstāde "Mans mājdzīvnieks"
Karjeras dienas - 2013
Mazais pārgājiens 1.a un 1.b klasēs
Ekspedīcija „Kur sākas Piena upe?”
Skolotāju dienas rīts
Miķeļi
Tikšanās ar veterinārārstu A.Broku
Olimpiskā diena
Drošības dienas - 2013
Skolēni un skolotāji Zemkopības ministrijā gatavo pusdienas
Ar aizraujošu pasākumu LU Botāniskajā dārzā noslēgsies stādu audzēšanas konkurss skolēniem
Izstāde "Sapņu fabrika”
Mūsu mazais pārgājiens
Sarunas par sapņiem 2.septembrī